Ναυάγιο Μέντωρ, 2ο μέρος

Τα αποτελέσματα των συστηματικών ερευνών των επόμενων χρόνων Το ναυάγιο Μέντωρ, είναι μεγάλης σημασίας, όχι μόνο επειδή είναι ιδιαίτερα πλούσιο όσο αφορά τα ευρηματά του, αλλά και από ιδεολογική και πολιτισμική άποψη, καθώς μετέφερε κλεμμένες αρχαιότητες από τα μνημεία της Ακρόπολης και γενικά της Αττικής, οι οποίες αφαιρέθηκαν βίαια από τον Λόρδο Έλγιν, με σκοπό …

Ναυάγιο Μέντωρ, 2ο μέρος Διαβάστε Περισσότερα »